Reklamacije

POVRAT KUPLJENIH PROIZVODA PUTEM WEBSHOP USLUGE

 1. Registrirani korisnik ima pravo u roku od osam (8) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda  na reklamaciju kupljenog proizvoda ili povrat proizvoda ukoliko prilikom preuzimanja robe uoči  nedostatke na proizvodima ili su dostavljeni proizvodi neispravni.  GHETALDUS će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, registriranom korisniku vratiti sredstva  na račun koji je korisnik naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim u roku trideset (30) dana  od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu na obrascu za reklamaciju.
   
 2. Registrirani korisnik najavljuje povrat kupljenih proizvoda putem e-maila za reklamaciju nakon pristupa webshop usluzi, navodeći osobne podatke i ostale podatke vezane uz kupnju.
   
 3. Povrat dostavljenih proizvoda vrši se dostavom na adresu o kojoj je registrirani korisnik obaviješten na obrascu za reklamaciju.
   
 4. Troškove povrata proizvoda snosi registrirani korisnik.
   
 5. Registrirani korisnik je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena).
   
 6. Ukoliko se nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili uporabe, tada GHETALDUS nije dužan izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen korisniku o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.
   
 7. Ukoliko je zahtjev za povratom novca ili zamjenom opravdan, GHETALDUS će postupiti kako je navedeno u točci  1  s time da će trošak ponovnog slanja proizvoda snositi GHETALDUS.
   
 8. Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda te kupac nije dobio naručeni proizvod već neki drugi, dužan je navedeno prijaviti putem obrasca za reklamaciju u roku od osam (8) dana. U tom slučaju, korisnik vraća krivo isporučen proizvod na trošak GHETALDUS koji se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu korisnika) u roku od petnaest (15) dana od zaprimljenog krivo isporučenog artikla.
   
 9. Ukoliko korisnik nije dobio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od osam (8) kalendarskih dana od dana očekivanog dolaska naručenog proizvoda putem obrasca za reklamaciju ili putem kontakata objavljenih na web stranici. GHETALDUS je u tom roku dužan utvrditi što se dogodilo sa reklamiranom pošiljkom, te korisnika obavijestiti o daljnjem rješavanju reklamacije.